Irak Ofisi

E-posta : ram@ram.com.tr

Irak, Ram’ın 1979’dan beri aktif olduğu en eski ve önemli pazarlarındandır.

Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleleri, gerekse toplu alımlar ve diğer resmi kuruluşlarla olan ilişkiler büyük önemle takip edilmektedir.

Bütün bunlara ilave olarak Irak’ın değişen ticari yapısına uygun şekilde özel sektör şirketleri ile de farklı ürün gruplarında ticaret yapılmaktadır.