İş Fırsatları ve Staj Olanakları

İş fırsatları gelişen ihtiyaçlara göre duyurulmaktadır. 

Staj Olanakları

Üniversite: Staj Programı birimlerden gelen talepler doğrultusunda, genellikle Haziran ve Eylül ayları arasında, ikişer aylık dönemler halinde uygulanır. Stajyerler, lisans eğitiminin ikinci yılını doldurmuş adaylar arasından, nitelik ve niceliklerine göre seçilir.

Ticaret Meslek Lisesi: Bölümlerden gelen talepler doğrultusunda çalıştırılacak öğrenci sayısı tespit edilir ve öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'na ait sözleşme ile birlikte Ram'da staja kabul edilir.

Stajyerler için kısa süreli bir tanıtım/bilgilendirme programı hazırlanarak, bu program doğrultusunda çalıştırılırlar.

Sağlanan olanaklar arasında yemek ve ulaşım imkanları da bulunmaktadır.