Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

Osman Sarı
Yönetici Direktör

ODTÜ Teknokent Yazılım TeknoParkı Pk:7
06531 ODTÜ – Ankara TÜRKİYE

Telefon : +90 312 218 89 00
Faks : +90 312 218 89 90
E-posta : info@kocsavunma.com.tr

 

Koç Savunmadan Ülkemiz Savunmasına Teknoloji Odaklı Hizmet ve Çözümler sunan Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş., 2007 yılında Koç Bilgi Grubunun sahip olduğu yetenekleri temel alarak değişen yazılım / donanım teknolojilerine kolaylıkla ve hızla adapte olabilecek savunma sanayi isteklerine cevap verebilecek bir yapı geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Koç Savunma, Koç Bilgi Grubu’nun altmış yıllık teknoloji birikimini savunma sanayimizde değerlendirerek, kritik teknolojilerle milli çözümler sağlayan saygın, güvenilir lider olma vizyonunu taşımaktadır.

Koç Savunma, ODTÜ Teknokentteki Milli ve Nato Tesis Güvenlik belgeli tesislerinde 70 kişilik bir ekiple projelerinde ISO 9001:2008 kalite yönetimi sistemleri ve SEI SW-CMMI Seviye 3 yazılım geliştirme gereklerini yerine getirmektedir.

Faaliyet Alanları

Koç Savunma, Savunma Sanayii Sektöründe uzmanlık geliştirmek üzere yapılmış olan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda;

  • Komuta Kontrol Sistemleri (C4ISR)
  • Deniz Platformları ve Sualtı Akustik Sistemler

alanlarına odaklanarak, çalışanlarının da bu konularda dikey uzmanlaşmalarını hedeflemektedir.

Koç Savunma, Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri alanında bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirliği, modelleme, simülasyon ve komuta kontrol sistemlerinin entegrasyonu konularına odaklanmıştır. Çalışmaları başarı ile sürdürülen faaliyet alanları :

  • Bilgi Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği Alanında Teknoloji Uzmanlığı
  • Taktik Saha Bilgi Sistemleri Teknoloji Uzmanlığı
  • Bilgi ve Ağ Güvenliği Teknoloji Uzmanlığı

 

Deniz platformları odaklı faaliyetler kapsamında savunma sanayimizde boşluk olduğu değerlendirilen akustik alanında çalışmalara ağırlık verilip, vizyon bu kapsamda oluşturulmuştur. Çalışmaları başarı ile sürdürülen faaliyet alanları :

  • Sonar Sistemleri Teknoloji Uzmanlığı
  • Akustik Karşı Tedbir Teknolojileri Uzmanlığı
  • Mayın Harbi Sualtı Sistemleri Teknolojileri Uzmanlığı