İK Prensiplerimiz

  • Çalışanların motivasyonunu ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutarız.

  • Performansa dayalı, adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygularız.

  • Sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamını sağlarız.

  • İnsangücü planlaması ve organizasyonel yedekleme yaparız.

  • Bireylerin kariyerlerini, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda sistematik olarak planlayıp geliştirmelerine olanak tanırız.

  • Bireylere performansları ile ilgili geri bildirimde bulunuruz.

  • Nitelik ve ihtiyaçlara göre istihdam yaratırız.

  • Sosyal ve kültürel etkinlikleri özendiririz.